Leopold Wolski

Pseudonim
Pantera
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.11.1925, Piotrków Tryb., s. Jana i Stanisławy z domu Wasik
Data i miejsce śmierci
02.04.1947, w Gomulinie (pow. piotrkowski).
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 20.12.1946 do 02.04.1947 członek patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej NZW w Piotrkowie Trybunalskim pod dowództwem Stanisława Stankiewicza “Błyskawicy” i Hieronima Wolskiego “Stena”. W tym czasie patrol wykonał 7 akcji antykomunistycznych, m.in. na sklep Spółdzielni “Praca” w Piotrkowie Trybunalskim, podczas której zarekwirowano 87 tys. zł i następnie przekazano je Józefowi Kozłowskiemu “Lasowi” – szefowi PAS NZW w powiecie ostrołęckim, późniejszemu komendantowi XVI Okręgu NZW “Mazowsze”. Patrol też rozprowadził na kilka dni przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w 1947 ulotki antykomunistyczne na terenie Piotrkowa. 02.04.1947 w czasie ucieczki został zastrzelony przez funkcjonariuszy plutonu operacyjnego Powiatowej Komendy MO w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej informacji
Autor wpisu
Robert Rudnicki

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.