Zdzisław Witkowski

Pseudonim
Kędzior, Płomień
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1927 r. w Leśnicy
Data i miejsce śmierci
2018, Łomża
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Urodzony w rodzinie przedwojennego funkcjonariusza policji państwowej. Ukończył Szkołę Powszechną i dwie klasy technikum chemicznego w Lublinie. W AK od czerwca 1943 r. w oddziałach partyzanckich por. „Nerwa”, a następnie kpt. „Chmury”. Uczestniczył w akcjach i potyczkach, ciężko ranny w akcji dywersyjnej na przedmieściu Lublina 23 października 1943 r. W 1944 r. brał udział w wiosenno-letnich walkach w ramach operacji „Burza”. Od wiosny 1945 r. drużynowy w oddziale NSZ pchor./ppor. Zbigniewa
Kryńskiego ps. „Rekin”. Od wiosny 1946 r. w powiatowym oddziale PAS „Fala” na terenie pow. Ostrów Mazowiecka. W oddziale tym był najpierw jego szefem, a później zastępcą dowódcy w stopniu najpierw plutonowego, a następnie sierżanta. Uczestniczył w większości akcji i walk oddziału na terenie pow. Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie i Sokołów Podlaski. We wrześniu 1946 r. mianowany przez szefa PAS na powiat Ostrów Mazowiecka ppor. Zbigniewa Żwańskiego ps. „Noc” jego zastępcą i szefem wyszkolenia. W dniu 1 listopada 1946 r. awansowany „Rozkazem nr 777” na stanowisko dowódcy żandarmerii powiatowej. Do jego dyspozycji przekazano siedmioosobowy patrol zbrojny. W styczniu 1947 r. awansowany przez Komendę Okręgu Białystok NZW do stopnia podporucznika. Ujawnił się w marcu 1947 r. w Warszawie. Osiadł na stałe najpierw w Szepietowie, a następnie w Łomży.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.