Jan Waraksa

Pseudonim
Stasior, Stach, Konar lub Komar
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.08.1901, Zuchowczyzna (pow. Stołpce), s. Jana i Stefanii z d. Kołodzińska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
PZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Lub Werakso, pochodzenie: chłopskie, wykształcenie niepełne podstawowe, rolnik. Od 1942 żołnierz AK w pow. Stołpce. Od sierpnia 1944 żołnierz oddziału Adolfa Pilcha „Doliny” (ps. „Cień”). Miał gospodarstwo rolne w Chycinach pow. Międzyrzecz, komendant Straży Pożarnej w Chycinach. Od stycznia do 07.06.1946 członek Polskiego Związku Wojskowego – Obwód „Maria”, posiadał broń, brał udział w 4 akcjach (m.in. na PPR Stroisza). Zatrzymany 07.06.1946 przez PUBP Międzyrzecz, sądzony przez WSR w Poznaniu, z art. 86 par. 2, 1 i 3 KKWP i 259 KK. 02.12.1946 skazany na karę śmierci, sygn. Sr. 917/46. Sąd w składzie: mjr Franciszek Szeleszyński (szef WSO), asesor WSR Poznań chor. Bolesław Kardasz, ławnik DOW III mjr Wacław Śliwiński, w procesie uczestniczył oficer śledczy WPR w Poznaniu por. Jerzy Sachocki. Wyrok wykonano 19.02.1947 o godz. 16.45 w Poznaniu. Obecni byli: prokurator por. Walenty Kurawicz, lekarz dr Stefan Jeżewski, duchowny: ks. Jan Dobrowolski, naczelnik wiezienia Kazimierz Kępa, pluton egzekucyjny pod d-twem Jana Młynarka.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.