Lucjan Szymański

Pseudonim
Janczar, Garda
Stopień wojskowy
podpułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1897, s. Hilarego i Olimpii
Data i miejsce śmierci
05.03.1945
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Uczestnik I wojny światowej w szeregach armii rosyjskiej, następnie wojny polsko-bolszewickiej (odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari). Instruktor jazdy w szkole kawalerii w Bydgoszczy. Kolejne przydziały do 3 psk, KOP Iwieniec, dowódca szwadronu 1 szkolnego 9 pułku strzelców konnych w Grajewie, komendant Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego 2 Dywizji Piechoty w Kielcach. W kampanii wrześniowej z-ca dowódcy 11 pułku ułanów w stopniu majora. Dostaje się do niewoli niemieckiej po kapitulacji w bitwie pod Krasnobrodem 25.09., ale wkrótce ucieka z niewoli. W okresie 1940-45 inspektor obwodów ZWZ-AK w podokręgu Warszawa-wschód (Siedlce, Mińsk, Sokołów Podlaski). Awansowany na stopień podpułkownika. Po rozmowach na początku sierpnia 1944 z sowieckim gen. Popowem unika aresztowania i dowodzi podokręgiem aż do aresztowania przez ppor. Józefa Światło 23.12.1944 pod Węgrowem. Ostatnia depesza adresowana do gen. Okulickiego podpisana przez „Janczara” została wysłana do Londynu w dniu 20.11.1944. Więziony w Siedlcach i Warszawie na ul. 11 listopada w praskim więzieniu „Toledo”. Był ostatnim dowódcą podokręgu kryptonim „Białowieża” Warszawa-Wschód. Według planu Odtworzenia Sił Zbrojnych po wojnie ppłk Lucjan Szymański był przewidziany jako dowódca Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Po aresztowaniu i śledztwie NKWD skazany na śmierć i stracony w więzieniu praskim. 14.08.2017 ppłk Lucjan Szymański został awansowany pośmiertnie przez ministra obrony RP Antoniego Macierewicza na stopień pułkownika.

Więcej informacji
Autor wpisu
Tomasz Andrzej Szymański (bratanek)

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.