Jan Szymanowski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
ur. 24.06.1913, Motule Nowe, gm. Filipów, pow. Suwałki, s. Władysława i Felicji z domu Ciszewska
Data i miejsce śmierci
zm. 2000 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Motule Nowe gm. Filipów pow. Suwałki. Rolnik (22 ha), żonaty od 1936 z Janiną S. (zmarła w 1948, w tym samym roku ożenił się z Marianną Sokołowską), ojciec sześciorga dzieci (noworodek – 1 tydzień, 2, 4, 7, 14 i 15 lat) w chwili aresztowania żona była w ciąży (urodzone dziecko zmarło, podobnie jak dziecko w wieku 2 lat), 4 klasy szkoły powszechnej. W latach 1934–1936 odbył służbę wojskową w 3 pszw w Suwałkach. Uczestnik wojny obronnej 1939, 23.09.1939 dostał się do niewoli sowieckiej. Wywieziony do Grodna, następnie w okolice Archangielska. Pod koniec października 1939 przywieziony wraz grupą innych jeńców do Brześcia nad Bugiem i przekazany Niemcom. W niewoli niemieckiej przebywał do 1942, zwolniony ze względu na podupadające gospodarstwo. W lutym 1951 udzielił pomocy partyzantom z patrolu Jana Sadowskiego dając im nocleg i całodzienne wyżywienie. Poinformował ich także, że w pobliskiej wsi Zusno przebywa grupa operacyjna KBW–UB, następnie odwiózł ich furmanką do lasu w okolicach wsi Rakówek – Huta. Zatrzymany i aresztowany 25.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach 13.06.1952 (Sr.286/52) skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Suwałkach, Białymstoku i Sosnowcu, od 27.02.1953 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz” koło Sosnowca. 21.08.1953, ze względu na podupadające gospodarstwo oraz tragiczną sytuację rodziny (dwoje dzieci zmarło, dwóch najstarszych synów na skutek wypadków przy pracy zostało inwalidami – jeden syn stracił oko, drugi dwa palce u ręki), udzielono mu przerwy w wykonywaniu kary do 16.11.1953. Zwolniony warunkowo 24.03.1954. Zmarł w 2000.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.