Henryk Sikorski

Pseudonim
Gryf, Jarząbek
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1920 r. w Babinie
Data i miejsce śmierci
2003
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Ukończył siedem klas Szkoły Powszechnej, a podczas okupacji tajne czteroklasowe gimnazjum. W konspiracji od 1942 r. Najpierw w AK, następnie w NOW. Od kwietnia 1945 r. w NZW. Wchodził w skład oddziału kierowanego przez Jana Perkowskiego ps. „Poznaniak” i podporządkowanego Komendantowi Powiatu Wysokie Mazowieckie NZW. W lipcu 1945 r. został dowódcą tego oddziału, który 14 lutego 1946 r. ówczesny Komendant Powiatu o krypt. „Mazur” przekształcił w „Żandarmerię Powiatową”. Uczestnik akcji zbrojnych i likwidacyjnych. Rozkazem Komendy Głównej NZW z dnia 4 lipca 1945 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. W grudniu 1946 r. został dowódcą I kompanii NZW (gm. Tykocin). Rozkazem Komendy Okręgu z dnia 2 kwietnia 1947 r. awansowany do stopnia starszego sierżanta. W zbiorach rodziny Sikorskich istnieje także zaświadczenie awansowe nominujące „Gryfa” do stopnia podporucznika (29 czerwca 1947 r.). Ujawnił się 21 kwietnia 1947 r. w Białymstoku, jednak później zorganizował grupę zbrojną i powrócił do działalności podziemnej. Aresztowany przez UB w dniu 30 sierpnia 1948 r., został skazany przez WSR w Białymstoku 9 grudnia 1948 r. na dożywotnie więzienie. Z więzienia wyszedł w 1956 r.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.