Ludwik Sarek

Pseudonim
Tygrys
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.03.1919, Piłchów (pow. Tarnobrzeg), s. Józefa i Marii
Data i miejsce śmierci
12.08.1951, Wronki
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko: Józef Zamecki. 15.05.1945 zdezerterterował z (L)WP. Członek oddziału Teofila Żurka ps. „Pogromca”. 07.03.1946 aresztowany przez PUBP w Żninie. 10.05.1946 skazany przez WSR w Poznaniu na 3 lata więzienia. 05.07.1946 zbiegł z więzienia w Żninie. Zabił członka oddziału Jana Nowickiego ps. “Rekin”. W sierpniu 1946 wyrzucony z oddziału, ukrywał się w Katowicach. 16.10.1946 tamże aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP z Gniezna. Sądzony na sesji wyjazdowej w Żninie wraz z: Kędzierski Bolesław, Białas Franciszek, Grzeszczyk Stanisław, Pakos Kasper, Sobkowiak Józef, Pawlicki Wincenty, Ćwik Józef. Skazany 12.04.1947 przez WSR w Poznaniu na podstawie art. 118 § 3 kkWP na 10 lat więzienia. 19.06.1947 przewieziony z Gniezna do CW we Wronkach. 12.08.1951 odnotowano jego śmierć (zmarł w szpitalu więziennym).

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.