Stanisław Rajtar

Pseudonim
Radwan, Śmiguła
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.01.1923, Dub, s. Marcina i Marii zd. Adamczyk
Data i miejsce śmierci
23.03.1992, Kalisz
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej
Miejsce pochówku
Cmentarz Miejski w Kaliszu
Przebieg służby

Od 1944 żołnierz 6. plutonu kompanii AK „Wiklina” Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. W sierpniu 1944 został powołany do 3. Dywizji Artylerii w Trawnikach, skąd zdezerterował po półtora miesiąca. W dniu 14.04.1947 r. ujawnił się w PUBP w Zamościu. Od lutego 1949 członek II Inspektoratu Zamojskiego AK pełniący funkcję łącznika. Uniknął aresztowania przez UB w kwietniu 1950 i zaczął się ukrywać. Wstąpił do oddziału Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”, zaś od lipca 1951 żołnierz oddziału Henryka Kwaśniewskiego „Luxa”. Niedługo potem opuścił oddział i ukrywał się samotnie. 02.08.1951 wyjechał z terenu Lubelszczyzny do Wałbrzycha i Wrocławia, gdzie posługiwał się fałszywym nazwiskiem Stefan Grabowski. Następnie przeniósł się do Łodzi. 19.05.1953 zatrzymany przez MO w Pabianicach podczas próby wyrobienia dowodu osobistego. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi z 21.05.1953 został tymczasowo aresztowany. W dniu 21.06.1953 był przewożony pociągiem z Łodzi do Tomaszowa Lubelskiego, do tamtejszego PUBP. Uciekł eskortującym go milicjantom w okolicy Krasnobrodu. 23.06.1953 ponownie zatrzymany przez KPMO w Biłgoraju. Wyrokiem WSR w Lublinie z 19.03.1954 skazany na 12 lat więzienia. Więzienie opuścił 06.04.1964. Mieszkał we Wrocławiu i Kaliszu.

Więcej informacji

B. Szyprowski, “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.), Warszawa 2021.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.