Józef Puławski

Pseudonim
Gołąb, Rębacz, Exstern
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1922, Łapy
Data i miejsce śmierci
1992
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W konspiracji od 1942, początkowo w AK. Od wiosny 1945 w NZW. Początkowo był żołnierzem w oddziale sierż. Ignacego Babińskiego ps. „Kmicic”, później w Oddziale Osłonowym Komendy Okręgu NZW. Jesienią 1945, na własny wniosek, został włączony do formującej się 3. Wileńskiej Brygady NZW. W szeregach tej jednostki przeszedł jej cały szlak bojowy. Był dowódcą drużyny. Wyróżniał się odwagą oraz inicjatywą, m.in. w boju pod Brzozowem–Muzyłami w dniu 28 kwietnia 1946; został awansowany do stopnia sierżanta podchorążego i odznaczony Srebrną Odznaką 3. Wileńskiej Brygady. Po demobilizacji Brygady, w październiku 1946, został dowódcą PAS w Komendzie Powiatu Grajewo, a w styczniu 1947 Komendantem Powiatu. Jednocześnie Komendant Okręgu awansował go do stopnia podporucznika. Ujawnił się wraz z podległą strukturą w Wąsoszy 21 kwietnia 1947. Aresztowany na początku stycznia 1949, skazany przez WSR w Białymstoku 11 sierpnia 1949 na 15 lat więzienia, z którego został zwolniony w sierpniu 1956.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.