Balicki Stefan

ps. „Wrona”

Balcer Bronisław

Bajewicz Kazimierz

ps. „Korona”

Badura Kazimierz

ps. „Wyrwa”

Kokolski Eugeniusz

ps. „Groźny”

Baczyński Bolesław

ps. „Manc”, „Stefan”

Bachorz Kazimierz

ps. „Suchodolski”

Babczyszyn Zbigniew

ps. „Boa”, „Szczupak”

Antoniewicz Szczęsny Feliks

ps. „Rak”, „Szczęsny”

Antczak Józef