Kleczyński Józef

ps. „Dzik”

Klebanowski Aleksander

ps. „Sierp”

Kiźling Tadeusz

Kiżlin Henryk

Kitlas Bernard

ps. „Kielich”

Kitlas Albin

ps. „Rzepak”

Kiszko Józef

ps. „Lipiec”

Kiszko Aleksander

ps. „Osa”

Kisielewski Stanisław

ps. „As”

Kisiel Henryk

ps. „Kania”