Leszczyński Józef

ps. „Krzak”

Karpiński Antoni

ps. „Słowik”

Falkowski Józef

Truszkowski Zygmunt

Maciołek Józef

ps. „Żuraw”, podpułkownik

Dziekoński Kazimierz

ps. „Orlik”, „Bruno”, podporucznik

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander