Pławiński Franciszek

ps. „Długi”, kapral

Bartoszewicz Augustyn

ps. „Berło”

Bartosiak Kazimierz

ps. „Chmura”

Bartosiak Józef

ps. „Orzeł”

Bartnik Stanisław

Bartnik Kazimierz

ps. „Młotek”

Bartnicki Tadeusz

ps. „Wiktor Krupiński”

Bartczak Jakub

ps. „Twardy”

Barski Kazimierz

ps. „Brzoza”

Barski Jerzy

ps. „Wichura”