Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”

Kamińska Maria Stefania

ps. „Ada”, „Leszek”

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”

Piądłowski Jerzy

ps. „Błysk”, plutonowy