Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”

Kamińska Maria Stefania

ps. „Ada”, „Leszek”

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”

Piądłowski Jerzy

ps. „Błysk”, plutonowy

Piasecki Józef

ps. „Sokół”

Pętlicki NN