Waraksa Jan

ps. „Stasior”, „Stach”, „Konar” lub „Komar”

Waraksa Donat

ps. „Danek”

Truś Feliks

Szeliga Adolf

Sobiech Pijański Lechmira Kazimierz

ps. „Lord”, „Lot”

Słowikowski Albin

ps. „Karaś”

Słowikowska Maria

NN

ps. „Sarna”

Rutkowski Kazimierz

ps. „Bary”

Romaszewski Antoni

ps. „Janusz”