Szmydt Ludwik

Storczyk Edmund

ps. „Gryf”

Rubaszewski Bolesław

ps. „Korczak”

Pucek NN

ps. „Godzięba”

Pruski Mieczysław

ps. „Lela”

Podeszwa Zbigniew

ps. „Sęk”

NN

ps. „Pobóg”

Piekarski Stanisław

ps. „Orkan”

Pawlak Lech

ps. „Zyndram”