Czaplińska Ruta

ps. „Ewa”, podporucznik

Przybyłowski Jan

ps. „Onufry”, porucznik

Nowaczek Stefan

ps. „Wilk”, podporucznik

Łukaszewicz Józef

ps. „Walek”, „Kruk”, sierżant

Kutryb Stanisław

ps. „Ryś”, „Rekin”

Kuliński Zygfryd

ps. „Albin”

Konczyński Stanisław

ps. „Kunda”, „Stary”

Kmiołek Jan

ps. „Wir”, „Fala”, „Mazurek”

Kasznica Stanisław

ps. „Przepona”, „Wąsowski”, „Stanisław Piotrowski”, podpułkownik

Kania Czesław

ps. „Nałęcz”, „Witold”, „Wyrwa”, „Waldemar”