Klim Mieczysław

ps. „Cygan”

Klim Michał

ps. „Kumka”

Klik Stanisław

ps. „Wyżeł”

Klewinowski Adam

ps. „Klawek”

Klepadło Władysław

ps. „Jaskółka”

Klepadło Józef

ps. „Kałamarz”, „Słowik”

Klepadło Franciszek

ps. „Jastrząb”

Kleczyński Jan

Kitlas Walerian

ps. „Wierny”

Kiszko Józef

ps. „Cichy”