Jarząbek Kazimierz

ps. „Kazimierczuk”

Jarmołowicz Bolesław

ps. „Wierzba”

Jarmoc Franciszek

ps. „Most”

Jarkowski Mieczysław

ps. „Burza”

Januszczyk Stanisław

ps. „Dąb”

Jaźwiński Stanisław

ps. „Gołąb”

Rafałowski Władysław

ps. „Kłos”

Zambrzycki Łukasz

ps. „Łukasz”

Targoński Antoni

ps. „Bąk”, „Twardy”

Zalewski Jan

ps. „Cygan”