Andrzejewski Edward

ps. „Lis”

Kobeszko Stanisław

ps. „Kwiat”

Grzegorczyk Piotr

ps. „Jastrząb”

Drozdowski Jan

ps. „Czad”

Dudziński Feliks

ps. „Kozera”

Dudziński Henryk

ps. „Wierny”

Gienko Tadeusz

ps. „Rak”

Czech Kazimierz

Czarnowski Wacław

ps. „Brodacz”

Czarnowski Franciszek

ps. „Łom”