Jurski Antoni

ps. „Dym”

Jurski Aleksander

Jurczykowski Franciszek

ps. „Szpak”

Józwik Aleksander

ps. „Lew”

Jemielity Stanisław

ps. „Koral”

Jaźwiński Stanisław

ps. „Gołąb”

Jaworowski Lucjan

ps. „Żmija”

Jastrzębski Stanisław

ps. „Lew”

Jastrzębski Henryk

ps. „Psota”

Jarosławski Romuald

ps. „Żuk”