Orłowski Marian

ps. „Zadziora”, „Jaskółka”

Czyż Czesław

ps. „Dzik”, plut.

Krasnowski Franciszek

ps. „Wilk”, „Orzech”, „Grot”

Ostrowski Mieczysław

ps. „Lewar”

Olszewski Fabian

ps. „Burza”, „Kłos”, „Kniaź”

Bierzyński Michał

ps. „Sęp”, ppor.

Rudnicki Edward

ps. „Żubr”

Wykowski Marian

ps. „Ordon”

Domitrz Stefan

ps. „Sosna”

Grala Stefan

ps. „Wicher”