Filipkowski Bolesław

ps. „Zorza”

Filipkowski Bolesław

Filipkowski Antoni

ps. „Lipa”

Figurski Stanisław

ps. „Bocian”

Fabiszewski Czesław

Dzięgielewski Wacław

ps. „Wiewiórka”

Dzięgielewski Tadeusz

ps. „Łuczaj”

Dzięgielewski Stanisław

Dzięgielewski Aleksander

ps. „Lipa”

Dziewiątkowska Lilia

ps. „Konewka”