Kiełczewski Piotr

ps. „Wiarus”

Kiełczewski Mieczysław

ps. „Rych”

Kiełczewski Eugeniusz

Kiełczewski Antoni

ps. „Mucha”

Kiełczewski Antoni

Kędzierski Władysław

ps. „Pliszka”

Karwowski Władysław

Karwowski Tadeusz

Karwowski Stanisław

Karwowski Stanisław