Bartnicki Jan

Wiśniewski Leon

ps. „Edward Marmur”, „Piątek”

Wiśniewski Jan

Wilkowski Władysław

Wilkowski Franciszek

Więckowski Adrian

Wesołowski Jan

ps. „Jan”, „Komar”

Tylska Felicja

Tomaszewski Zygmunt

ps. „Tatar”, „Bryza”

Tomaszewski Bronisław

ps. „Zawisza”