Wojciechowski Zbigniew

ps. „Zbych”

Brzozowski Feliks

ps. „Motyka”

Brzostowski Wacław

ps. „Sowa”

Brzostowski Stanisław

ps. „Narew”

Brzostek Sylwester

ps. „Narew”

Brzostek Józef

ps. „Brzózka”

Bączek Roman

Wróblewski Jan

ps. „Dziuk”, „Wróbel”, „Kowalski”

Woźniczak Tadeusz

ps. „Boruta”

Woźniak Wacław