Bielec Tadeusz

Mokrzański Ryszard

ps. „Głuchy”, „Tornado”

Mela Henryk

ps. „Motyla”

Dzięgielewski Ryszard

ps. „Wicher”

Pochroń Antoni

Olma Czesław

ps. „Biegły”

Morawiec Karol

Gas Władysław

Drzęźla Karol

ps. „Łaska”, „Juhas”, „Ryś”

Łukasz Stanisław

ps. „Siew”, „Marciniak”