Dobrzycki Piotr

ps. „Portfel”

Dobrzycki Czesław

ps. „Grzeszka”

Dobrzycki Czesław

ps. „Wrona”

Dobrzycki Czesław

ps. „Wilk”

Dobrzycki Antoni

Dobkowski Szczepan

ps. „Strzała”

Dmochowski Jan

ps. „Mazur”

Długozima Franciszek

ps. „Wróbel”

Długozima Franciszek

ps. „Lew”

Dębowski Antoni

ps. „Jasion”