Wałczyński Stanisław

ps. „Tur”, „Zapoteka”

Przybylski Jan

Płochacz Stanisław

Majeranowski Jerzy

ps. „Orłow”

Kowalska Czesława

Rosada Leon

ps. „Pitt”

Kapłon Adolf

ps. „Granat”

Hasiński Józef

ps. „Gwiazda”

Grela Bolesław

ps. „Kmieć”

Frankowski Jan