Dekutowski Hieronim

ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, major

Bednarski Hieronim

ps. „Nawrócony”, „Suchy”, „Minek”, starszy strzelec

Bernaciak Marian

ps. „Orlik”, major

Ciepliński Łukasz

ps. „Pług”, „Ludwik”, podpułkownik