Bartoszewski Konrad

ps. „Wir”, kapitan

Fałkowski NN

ps. „Fala”

Kulik Stanisław

ps. „Tarzan”, „Wołyniak”

Jackiewicz Bolesław

ps. „Łabędź”, „Wszemir”, major

Panasiuk Klemens

ps. „Żytosław”, „Orlis”, porucznik

Taraszkiewicz Leon

ps. „Jastrząb”, porucznik

Zawada Kazimierz

ps. „Woda”, podporucznik

Kański Mieczysław

ps. „Czeczot”

Rejmak Wacław

ps. „Hiszpan”, „Ostoja”, kapitan

Wnuk Stanisław

ps. „Opal”, kapitan