Borzobohaty Wojciech

ps. „Jelita”, „Wojan”

Bokszczanin Janusz

ps. „Wir”, pułkownik

Lazarowicz Adam

ps. „Klamra”, major

Dąbkowski Jerzy

ps. „Longin”, podporucznik

Mazanek Stanisław

ps. „Syncio”

Dróżdż Benedykt

ps. „Dzik”

Lipowski Artur

ps. „Turek”

Lamparczyk Alojzy Zbigniew

ps. „Kmicic”, kapitan

Adamiec-Gracki Edmund

ps. „Bajan”

Wasilewski Zygmunt

ps. „Zajączkowski”, „Zajączkiewicz”