Sobczak Marian

ps. „Mikołaj”, „Florianowicz”, porucznik

Piasecki Leon

ps. „Szczęsny”

Niezgódzki Józef

Niezgódzki Bogdan Marian

ps. „Wiesław”

Leski Kazimierz

ps. „Dębor”, „Bradl”, „Kazik”

Rzewuski Andrzej

ps. „Abrek”, „Fok”, „Hańcza”, „Przemysław”, „Reja”, „Wojmir”, „Zagończyk”, podpułkownik

Mika Władysław

ps. „Korwin”, „Narcyz”, major

Bazylewska Halina

ps. „Tyczyńska”, „Celińska”, „Halina”

Baucz Zbigniew

ps. „Baryka”

Szczur Roman

ps. „Halina”, „Nadzieja”, „Urszula”, porucznik