Piktel Stanisław

Piktel Rajmund

Tarasewicz Stanisław

Tarasewicz Edward

Toszko (Toczko) Wincenty

Roszkowski Izydor

ps. „Grusza”

Roszko Władysław

ps. „Ursus”

Romatowski Bronisław

ps. „Kurzawa”, „Rafał”, sierż.

Turowski Aleksander

ps. „Olek”, „Śmieszny”

Trochimowicz Stanisław

ps. „Mszarski”