Jasionek Konstanty

ps. „Dąb”

Jasionek Edward

ps. „Jastrząb”, „Osa”

Jasiński Bronisław

ps. „Komar”, „Łom”, kpt./mjr

Januszanis Józef

Jankowski Witold

ps. „Późny”, ppor./por. rez.

Janik Lucjan

ps. „Ptak”

Janczewski Franciszek

Jakubowski Saturnin

Jakubanis Mieczysław

ps. „Śliwka”

Jakub Franciszek