Pławiński Franciszek

ps. „Długi”, kapral

Rzewuski Wacław Ryszard

ps. „Ryś”, „Zawisza”, porucznik

Liniarski Władysław

ps. „Mścisław”, pułkownik

Hołub Czesław

ps. „Huczny”

Sędziak Stanisław

ps. „Warta”

Biedź Kazimierz

Białobrzewski Adam

ps. „Koń”

Arasimowicz Antoni

Tabortowski Jan

ps. „Tabor”, „Bruzda”, major

Kamieński Kazimierz

ps. „Huzar”, kapitan