Frączkowski Eugeniusz

Frączak Augustyn

ps. „Olsza”

Frąckiewicz Witold

ps. „Kamień”

Frąckiewicz Stanisław

ps. „Zuch”

Frąckiewicz Józef

ps. „Faust”

Frąckiewicz Jan

ps. „Słowik”

Francke Aleksander

ps. „Mały”

Formus Wacław

ps. „Lis”

Forfa Zygmunt

ps. „Grom”

Forfa Henryk

ps. „Żbik”