Borowy-Borowski Henryk

ps. „Trzmiel”, kapitan

Błażejewicz Zygmunt

ps. „Zygmunt”, pułkownik

Badocha Zdzisław

ps. „Żelazny”, podporucznik