Trzeciak Bolesław

ps. „Korab”, „Krzywousty”

Nowak Jan

ps. „Cis-Troja”, por.

Janecki Bolesław

ps. „Mściwy” „Błękitny”, por.

Brzozowski Stanisław

ps. „Otok”

Brzozowski Stanisław

ps. „Wierzba”

Brzozowski Stanisław

ps. „Kłos”

Brzozowski Roman

ps. „Jarząbek”

Brzozowski Piotr

ps. „Józek”

Brzozowski Mieczysław

ps. „Wichura”

Brzozowski Kazimierz

ps. „Żuraw”