Dobrzycki Hieronim

Dobrzycki Antoni

ps. „Dąb”

Dobroński Mieczysław

ps. „Szklanka”

Dobrogowski Albin

ps. „Cień”

Dobkowski Wincenty

ps. „Wierzba”

Dobkowski Stefan

ps. „Dąb”

Dobkowski Stanisław

ps. „Groch”

Dobkowski Eugeniusz

ps. „Ryś”, „Kalina”

Dmowski Stanisław

ps. „Kruk”

Dmochowski Władysław

ps. „Lech”