Bartoszewicz Ryszard

ps. „Klon”

Bartosiak Ludwik

ps. „Kuropatwa”

Bartosiak Kazimierz

ps. „Chmura”

Bartosiak Józef

ps. „Orzeł”

Bartnicki Tadeusz

ps. „Wiktor Krupiński”

Bartnicki Jan

ps. „Smukły”

Bartczak Jakub

ps. „Twardy”

Barszcz Stanisław

ps. „Jeleń”

Barszcz Stanisław

Barszcz Jan

ps. „Wysocki”