Julian Prażuch

Pseudonim
Świt
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
14.12.1907, Nieciecza (pow. tarnowski), s. Stanisława i Katarzyny z Leśniaków
Data i miejsce śmierci
14.03.1969
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Tarnów, Cmentarz Stary, kw. I-1-110
Przebieg służby

Przed wojną nauczyciel i oficer rezerwy WP. Od jesieni 1940 oficer sztabu Obwodu ZWZ-AK Tarnów; od lutego 1943 dowódca Placówki AK „Tekla” w Tarnowie; od 1944 w sztabie Batalionu AK “Barbara”. Ujawnił się 11.10.1945. Od lutego 1946 był kierownikiem propagandy Obwodu Tarnów Brygad Wywiadowczych WiN Okręgu Kraków. 07.08.1946 został aresztowany i 27.09.1946 skazany przez WSR w Krakowie pod przewodnictwem kpt. Mariana Piękosza na karę dożywocia, na mocy amnestii wyrok zmieniono na 15 lat więzienia. Więzień Montelupich, Rawicza, Wronek i Potulic. Po zwolnieniu z więzienia 15.05.1954 był nadal szykanowany i inwigilowany przez UB.

Więcej informacji
Autor wpisu
Barbara Jakubik

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.