Tadeusz Pleśniak

Pseudonim
Żbik, Gad, Hanka, Zośka
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
14.08.1912, Rudnik n. Sanem, s. Tomasza i Anny
Data i miejsce śmierci
17.01.1949, Rzeszów
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz Pobitno, Rzeszów
Przebieg służby

Ukończył szkołę podchorążych rezerwy. W wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Piechoty Legionów. Po kapitulacji twierdzy Modlin został wzięty do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony w połowie października 1939. W maju 1940 zaprzysiężony do ZWZ i przyjął pseudonim „Żbik”. Początkowo dowodził drużyną ZWZ w Rączynie, a od lata 1941 jednym z plutonów Placówki Pruchnik Obwodu Jarosław. W tym samym roku objął także dowództwo podplacówki, w skład której wchodziły takie miejscowości jak m.in.: Jodłówka, Rączyna, Świebodna, Rzeplin. Funkcję tę pełnił do 1942, kiedy został zastępcą dowódcy przeformowanej w batalion pruchnickiej Placówki nr 8 Obwodu AK Jarosław. W latach 1942-1944 instruktor wyszkolenia batalionu. W lipcu 1944 wziął udział w walkach z Niemcami w czasie akcji „Burza” jako zastępca dowódcy II rejonu Obwodu AK Jarosław. Po wkroczeniu Sowietów w konspiracji. W sierpniu 1944 do Rączyny przyjechało NKWD z zamiarem jego aresztowania, w tym czasie Pleśniak ukrywał się nadal utrzymując kontakt z AK. We wrześniu 1944 uczestniczył w planowaniu akcji zbrojnego ujawnienia AK Podokręgu Rzeszów. Od początku 1945 działał w organizacji „NIE” na terenie Inspektoratu Przemyskiego, a po jej rozwiązaniu w maju 1945 został oficerem DSZ. W maju 1945 na polecenie kapitana „Draży” ukrył część broni. Od września 1945 należał do aktywnych działaczy Zrzeszenia WiN, a od grudnia wszedł w skład zarządu Wydziału Propagandy Okręgu WiN Rzeszów obejmując kierownictwo nad komórkami redakcyjną i techniczną. Był redaktorem i drukarzem pisma rzeszowskiego WiN „Ku Wolności”, dodatków specjalnych oraz ulotek. W lipcu 1947, po aresztowaniu Leopolda Rząsy, został zastępcą prezesa Rzeszowskiego Okręgu WiN. Po aresztowaniu przez UB Władysława Koby, prezesa Rzeszowskiego Okręgu WiN, wyjechał z Rzeszowa do Kłodzka, gdzie nadal był czynny w konspiracji. Aresztowany przez UB 16.12.1947. WSR w Rzeszowie wyrokiem z 08.09.1948 skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano.

Więcej informacji
Autor wpisu
Paweł Romanik

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.