Bolesław Palarz

Pseudonim
Ogień
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
20.05.1917, Dziedzice
Data i miejsce śmierci
31.12.1946
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Cmentarz w Katowicach-Panewnikach (nieoznaczona mogiła)
Przebieg służby

Członek ZHP. W czasie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie kontynuował działalność harcerską. Do NSZ wstąpił 07.07.1946 przystępując do grupy leśnej sierż. Romualda Czarneckiego “Pikolla” w Zgrupowaniu kpt. H. Flamego “Bartka”. 07.09.1946 pozostał przy kpt. “Bartku” w charakterze łącznika z “kpt. Lawiną”. 10.09.1946 wyjechał do Zabrza i do 03.10.1946 pozostawał w dyspozycji “kpt. Lawiny”. Aresztowany 03.10.1946, skazany wyrokiem WSR w Katowicach 14.12.1946 na karę śmierci. Wyrok wykonano.

Więcej informacji

J. Klistała, Martyrologia harcerek i harcerzy Chorągwi Śląskich w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, 2015; T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.