Gawęda Marian

ps. „Sroka”

Dąbrowski Stefan

ps. „Bat”, „Stach”, „Czarny”

Skarżyński Antoni

ps. „Łukasz”

Laskowski Kazimierz

Dmochowski Aleksander

Pogorzelski Franciszek

ps. „Dąbek”

Nartowicz Eugeniusz

ps. „Nałęcz”

Jakubowski Roman

ps. „Mucha”

Tyborowski Kazimierz

ps. „Sokół”