Tomasz Niewulis

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
ur. 21.12.1896, Łowocie, gm. Zaboryszki, s. Tomasza i Marianny z domu Krzyżewska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Grauże Stare gm. Zaboryszki, w latach 1945–1950 sołtys tej wsi. Inwalida bez lewej ręki. Od listopada 1949 udzielał pomocy partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna w postaci zakwaterowania i wyżywienia. Jego żona i córka prały i dokonywały drobnych napraw odzieży. Zatrzymany „operacyjnie” (bez świadków, w sposób tajny) 03.11.1950 i namawiany do podjęcia współpracy z PUBP w Suwałkach, nie przyznawał się do udzielania partyzantom pomocy i odmawiał współpracy. Do zarzucanych mu czynów przyznał się dopiero po rozpracowaniu przez „agenturę celną” (współwięzień w celi), wtedy też wyraził zgodę na współpracę, lecz nie rozpoczęto jej, gdyż UB został powiadomiony, iż partyzanci wiedzą już o jego zatrzymaniu, w związku z powyższym został oficjalnie zatrzymany i aresztowany, następnie przekazany do dyspozycji prokuratora. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 144/51) skazany 28.02.1951 na 10 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 4 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę odbywał w Suwałkach i Iławie. 04.12.1953 udzielono mu przerwy w wykonywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia. Do więzienia nie wrócił, decyzją Rady Państwa ułaskawiony 07.06.1955.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.