Lech Karol Neyman

Pseudonim
Butrym, Domarad
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.02.1908, Poznań
Data i miejsce śmierci
12.05.1948, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1932 ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Poznaniu, następnie w ONR. We wrześniu 1939 walczył w stopniu ppor. Główny ideolog konspiracyjnej Grupy “Szańca” wywodzącej się z ONR-ABC. Autor prac programowych, m.in. “Szaniec Bolesławów”. Od 1943 członek Komitetu Politycznego OP na poziomie “A”. Od września 1944 do stycznia 1945 komendant Okręgu Krakowskiego NSZ. Od marca 1945 komendant Okręgu Pomorskiego Obszaru Zachodniego NSZ. Brał udział w organizacji Okręgu Śląskiego NSZ. Aresztowany 15.02.1947 r. Skazany na karę śmierci, wyrok wykonano.

Więcej informacji

R. Sierchuła, Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), 2013

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.