Bolesław Mościcki

Pseudonim
Bem
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1909, Kobylin-Kruszewo (gm. Kobylin, pow. Wysokie Mazowieckie)
Data i miejsce śmierci
2 kwietnia 1979
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Absolwent gimnazjum. W okresie międzywojennym aktywny działacz Stronnictwa Narodowego. Od 1942 w Narodowej Organizacji Wojskowej. W Komendzie Powiatu Wysokie Mazowieckie NOW zajmował się propagandą, najpierw jako zastępca Kierownika Propagandowo-Oświatowego, następnie od 20 listopada 1943 objął funkcję Kierownika Propagandowo-Oświatowego. Po zajęciu powiatu Wysokie Mazowieckie przez armię sowiecką został aresztowany i wywieziony do Związku Sowieckiego. Zwolniony na początku 1946, po powrocie w rodzinne strony wiosną 1946 wstąpił do NZW. W Komendzie Powiatowej NZW o krypt. „Mazur” (pow. Wysokie Mazowieckie) od kwietnia pełnił funkcję szefa Wydziału Propagandy. W tym zakresie ściśle współpracował z Wydziałem Propagandy Komendy Okręgu Białostockiego NZW. Ponadto przechowywał część archiwum Komendy Okręgu Białostockiego i archiwum Komendy Powiatu. Ujawnił się 24 kwietnia 1947, nie przekazując sprzętu technicznego (oddał jedynie jedną maszynę do pisania) ani archiwum. W maju 1947 nawiązał kontakt z nowym Komendantem Powiatu, ppor. Tadeuszem Narkiewiczem ps. „Darwicz”, któremu przekazał część archiwum. Aresztowany przez UB w dniu 9 września 1947 w Grójcu (woj. warszawskie). Po śledztwie, 22 marca 1948 został skazany na 10 lat więzienia.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.