Antoni Makowski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.08.1925, Szlinokiemie gm. Sejwy pow. Suwałki, s. Wincentego i Anny z d. Slauzis (Szlauzys)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Szlinokiemie gm. Sejwy pow. Suwałki. Litwin, rolnik (20 ha, własność matki), żonaty od 1947 z Władysławą Racis, ojciec jednego dziecka, 3 klasy szkoły powszechnej. Od 1945 wielokrotnie zatrudniał w swoim gospodarstwie litewskich partyzantów przechodzących nielegalnie granicę. Od października 1945 do sierpnia 1947 w jego gospodarstwie zameldowany był (na podstawie sfałszowanych dokumentów) i pracował litewski partyzant Leonas Kubielus (Kubylis). W listopadzie 1949 dał n/n posiadającemu broń Litwinowi kawałek słoniny. Tego samego dnia wieczorem do jego zabudowań przybył patrol WOP, któremu przyznał się do tego czynu. Zatrzymany i aresztowany 28.12.1949. W śledztwie podejrzewany o prowadzenie lokalu kontaktowego partyzantki litewskiej i w związku z tym torturowany (m.in. miażdżono mu jądra szufladą). Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 528/50) skazany 16.05.1950 na 1,5 roku pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku, Wronkach, Świdnicy i OPW w Jaroszwie.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.