Józef Maciołek

Pseudonim
Żuraw
Stopień wojskowy
podpułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
28.02.1900, Futoma (pow. Rzeszów), s. Jakuba i Tekli z d. Sieńko
Data i miejsce śmierci
24.12.1973, Londyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz w Futomej
Przebieg służby

Uczestnik walk z Ukraińcami i wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił służbę zawodową w WP, ze względu na zły stan zdrowia uznany za niedolnego do służby i przeniesiony w stan spoczynku w 1937. Powrócił do Futomy, gdzie stworzył Związek Strzelecki i prowadził zajęcia przysposobienia wojskowego. W wojnie obronnej 1939 brał udział w walkach pod Baranowem, Zwierzyńcem i Krasnopolem.
Od 15.09.1940 w ZWZ-AK, gdzie był organizatorem lokalnych placówek. 10.12.1942 został dowódcą placówki AK w Błażowej. Od stycznia 1944 był dowódcą podobwodu Rzeszów-Południe AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji, poszukiwany przez NKWD. Został szefem inspektoratu Przemyśl AK-NIE. Aresztowany 21.02.1945 i skazany na 5 lat więzienia mimo nierozpoznania. 11.07.1945, po rozbrojeniu pilnujących go milicjantów, odbił go oddział “Straży” pod dowództwem Kazimierza Dziekońskiego. Po uwolnieniu został kierownikiem sieci informacyjnej “Stomil” Obszaru Południowego DSZ-WiN i zastępcą prezesa obszaru. Od lipca 1946 był emisariuszem WiN w Londynie. Delegaturą zagraniczną WiN kierował do 1953 organizując liczne ekspozytury w Europie i Ameryce Północnej.

Więcej informacji
Autor wpisu
Albert Ogiolda

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.