Zygmunt Libera

Pseudonim
Babinicz
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1906
Data i miejsce śmierci
28.05.1950, Lublin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny w Grudziądzu, Sektor I-1 Rząd 01 Nr grobu 02
Przebieg służby

Żołnierz wojny obronnej 1939. Od maja 1941 w POZ „Racławice”, a po scaleniu w AK. Pełnił funkcję komendanta placówki. Od 1943 należał do oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, gdzie pełnił funkcję szefa oddziału. Od czerwca 1946 był zastępcą szefa oddziału, a następnie szefem sztabu w oddziale „Uskoka”. Do 18.05.1949 wraz z „Uskokiem” ukrywał się w bunkrze. 19.05.1949 aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Lubartów wskutek zdrady Franciszka Kasperka „Hardego”. W czasie brutalnego śledztwa poddany torturom „Babinicz” ujawnił lokalizację bunkra, w którym ukrywał się „Uskok”. 23.03.1950 skazany na karę śmierci przez WSR w Lublinie, wyrok wykonano.

Więcej informacji

M. Franczak, Mój ojciec – sierżant Laluś, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Andrzej Zygmunt Wiśniewski

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.