Stanisław Łanecki

Pseudonim
J-7, Przelotny
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.05.1925, Suwałki , s. Franciszka i Franciszki
Data i miejsce śmierci
25.11.1946, Pułtusk
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Długosiodło
Przebieg służby

Harcerz. W 1941 został zaprzysiężony w ZWZ w Placówce Nowe Miasto – Obwód Białystok Miasto. Z bratem Lucjanem brał udział w kilku akcjach zbrojnych. Czynnie uczestniczył w akcji „Burza” w czerwcu i lipcu 1944. W maju 1945 otrzymał skierowanie do zgrupowania partyzanckiego „Piotrków” działającego w puszczy Knyszyńskiej. Był zastępcą, a następnie dowódcą plutonu 2. kompanii. Wykonał wiele brawurowych akcji przeciwko grupom operacyjnym NKWD i UB. Kiedy w październiku 1945 zgrupowanie zostało rozwiązane, z chętnych do dalszej walki utworzył oddział partyzancki i podporządkował się organizacji WiN. Oddział został podporządkowany komendantowi obwodu Białostocko – Sokulskiemu WiN Hieronimowi Piotrowskiemu ps. „Jur”. Od tej pory był oddziałem osłonowym „Jura”. W kwietniu 1946 „Jur” został przeniesiony do Obwodu Ostrów Mazowiecka na stanowisko komendanta, a wraz z nim oddział Łaneckiego. W nocy z 25/26.11.1946 stanął na czele ok. 100-osobowego oddziału zbrojnego, który uwolnił z pułtuskiego więzienia ok. 70 żołnierzy Polski Podziemnej. Sam ciężko ranny zmarł na rękach kolegów wycofującego się oddziału po udanej akcji.

Więcej informacji
Autor wpisu
Tomasz Łanecki

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.