Alojzy Zbigniew Lamparczyk

Pseudonim
Kmicic
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.08.1926 r., Płutowo, s. Alojzego i Marii z Kacjanów
Data i miejsce śmierci
10.12.2007 r., Bydgoszcz
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK, DSZ
Miejsce pochówku
Bydgoszcz, Cmentarz Wiślana
Przebieg służby

Syn Alojzego, który jako oficer rezerwy WP został zamordowany w 1940 w Charkowie. W 1942, chcąc uniknąć wpisania na niemiecką volkslistę, przedostał się wraz z grupą kolegów z Pomorza do Generalnego Gubernatorstwa. Od 1943 żołnierz BCh w OP Bolesława Krakowiaka “Bilofa”, następnie Józefa Abramczyka “Tomasza” na terenie Puszczy Kozienickiej, który w sierpniu 1944 tworzył kompanię w 1 baonie 72pp AK. Od wiosny 1945 w szeregach konspiracji poakowskiej, jako żołnierz oddziału ROAK Władysława Molendy “Graba”, następnie zastępca dowódcy oddziału DSZ Rocha Iwańskiego “Ponurego”. Wziął udział w licznych akcjach zbrojnych. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się w marcu 1947. Został aresztowany 06.06.1949 i trafił do aresztu śledczego PUBP w Wałbrzychu, następnie WUBP we Wrocławiu. WSR we Wrocławiu skazał go na 10 lat pozbawienia wolności, wyrok ten został utrzymany w mocy przez Najwyższy Sąd Wojskowy. Trafił do więzienia w Sztumie. Sąd Najwyższy w styczniu 1990 uchylił orzeczenia sądów z epoki stalinowskiej. Za zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej został odznaczony w III RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżami AK i BCh oraz patentem, uprawniającym go do tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. 08.01.2001 Minister Obrony Narodowej awansował go na stopień kapitana.

Więcej informacji

Jakubik B., W imię niepodległości, “Moja Garbatka” 2016.

Autor wpisu
Barbara Jakubik

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.