Jan Kukowski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.10.1918, Iwaniszki, gm. Pawłówka, pow. Suwałki; s. Bronisławy z domu Kukowska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Iwaniszki gm. Pawłówka pow. Suwałki. Rolnik (6 ha), kawaler, 3 klasy szkoły powszechnej. Współpracownik patrolu Wacława Górskiego ps. „Majster”, „Oko” – brał czynny udział w rozbrojeniu posterunku MO w Pawłówce w wigilię Bożego Narodzenia 1946. Nie ujawnił się. Zatrzymany i aresztowany 02.10.1948 na podstawie doniesienia braci Jana i Józefa Bondarowów ze wsi Wodziłki gm. Pawłówka, którzy powiadomili UB, że Kukowski w rozmowie z nimi chwalił się, że w 1946 był w partyzantce oraz mówił, ze rządy komunistów w Polsce są złe i wkrótce się skończą. Oskarżony także o nielegalne posiadanie broni oraz o to, że rozpowszechniał informacje o mającej nastąpić wojnie i o tym, że „w Polsce ustanowione będą rządy amerykańskie” oraz że „wówczas będzie się wieszało ppr–owców i ormo–wców”. Wyrokiem WSR W Białymstoku (Sr 780/48) skazany 25.01.1949 na 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. NSW w Warszawie 12.04.1949 zmniejszył karę do 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. W więzieniu przebywał 4 lata i 6 miesięcy.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.