Wincenty Kuczulis

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.01.1900, Aleksandrówka, gm. Zaboryszki, pow. Suwałki; s. Jana i Anieli z domu Jesionowska
Data i miejsce śmierci
1997
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Szlinokiemie gm. Sejwy pow. Suwałki. Rolnik (13 ha, w tym 8 ha ziemi ornej), żonaty z Zofią Obuchowską, ojciec 5 dzieci (Bronisław lat 23, Aniela lat 20, Michalina lat 18, Jan lat 16, Eugeniusz lat 12), 2 klasy szkoły powszechnej. W latach 1923–1924 odbył służbę wojskową w 61 pp w Bydgoszczy. Podczas wojny Niemcy zabrali mu 5 ha ziemi, którą następnie zalesili. W październiku 1949 byli u niego trzykrotnie partyzanci litewscy (pierwszym razem we czterech, drugim i trzecim we dwóch – byli to p. Vitas Prabulis ps. „Żaibas” i Jurginis Kriksciunas ps. „Rimvydas”). Po trzecim pobycie, podczas którego partyzanci zabrali mu jabłka i deski, zaczął ich obserwować i doszedł do wniosku, że gdzieś w pobliżu budują schron. O powyższym zameldował na posterunku MO w Puńsku. Po złożeniu meldunku przesłuchany przez funkcjonariuszy UB w Suwałkach, a w jego zabudowaniach przez cztery dni umieszczona została zasadzka złożona z kilku żołnierzy KBW i funkcjonariusza PUBP w Suwałkach, która nie przyniosła żadnych efektów. W styczniu 1951 do jego zabudowań przyszli partyzanci z patrolu Jana Sadowskiego, którzy spędzili tam cały dzień otrzymując wyżywienie oraz możliwość skorzystania z łaźni. Po raz drugi partyzanci byli u niego w październiku 1951 (był to patrol Piotra Burdyna) i także otrzymali całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. O obu wizytach nie zameldował władzom bezpieczeństwa. Zatrzymany i aresztowany 17.04.1952. Podczas pierwszej rozprawy przed WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach (Sr 207/52) 19.05.1952 rozprawę odroczono dla sprawdzenia jego kontaktów z MO i UB, na które się powoływał. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach (Sr.458/52) skazany 07.08.1952 na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Suwałkach, Sieradzu i OPW Dębie – Rozalin. W więzieniu nabawił się przepukliny i po zwolnieniu otrzymał rentę inwalidzką. Zwolniony warunkowo 06.10.1953.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.