Witold Kucharski

Pseudonim
Wit
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.11.1930, Fordon, s. Jana i Heleny
Data i miejsce śmierci
27.05.2000
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
T-1
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Uzyskał małą maturę w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, następnie uczeń liceum budowlanego w Toruniu. W okresie powojennym mieszkał przy ul. Łąkowej 4a w Toruniu. Był członkiem ZMP, jednak od grudnia 1948 nie przychodził na spotkania. W październiku 1948 założył młodzieżową organizację konspiracyjną o nazwie „T-1”, pozostawał jej dowódcą. Siedmioosobowa grupa postawiła sobie za cel pozyskanie broni, która posłużyłaby zdobyciu środków na działalność niepodległościową, a także prowadzenie antykomunistycznej propagandy. Aresztowany 23.04.1949 przez PUBP Toruń. 10.08.1949 skazany przez WSR Bydgoszcz na 10 lat więzienia, po amnestii zamienione na 6 lat i 8 miesięcy. Więziony w CW Wronki i Jaworznie. 25.08.1954 opuścił więzienie. Mieszkał w Prałkowcach (pow. Przemyśl), Świętej (pow. Goleniów), mieszkając w Szestno-Wymysłach (gm. Mrągowo) pracował jako traktorzysta w PGR-ach. 18.12.1981 skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Mrągowie na miesiąc aresztu za złamanie przepisów dekretu o stanie wojennym. 16 lub 17.01.1982 zwolniony.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.