Wincenty Kubryński

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.12.1905, Krasne, gm. Lipsk, pow. Augustów; s. Franciszka i Julianny z domu Czulewicz
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Krasne gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik (4 ha), żonaty od 1940 z Bronisławą Barszczewską, ojciec 1 dziecka (ur. p. 1947). Wkrótce po ślubie, w 1940 wywieziony przez Sowietów. Przebywał w obozie w Ostaszkowie, następnie w Diagilewie k. Riazania. Do Polski wrócił w 1946. Współpracownik Edmunda Krysiuka ps. „Lot” i Eugeniusza Gołębiowskiego ps. „Gabryś”, „Gołąbek”. Dostarczał partyzantom pożywienie, a także dowoził do ich obozowiska produkty do wytwarzania samogonu i rozwoził odbiorcom gotowy produkt. Na wieść o tym, że pod jego nieobecność dwukrotnie byli u niego w domu funkcjonariusze UB, 07.09.1949 sam zgłosił się do PUBP w Augustowie, gdzie został zatrzymany i aresztowany. Wyrokiem WSR W Białymstoku (Sr 768/49) skazany 24.01.1950 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku, Wronkach i Świdnicy. Na mocy amnestii z 1952, 21.05.1953 karę zmniejszono do 3,5 roku pozbawienia wolności i zarządzono natychmiastowe zwolnienie z więzienia. Pochowany na cmentarzu w Lipsku.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.