Stanisław Kubilis

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
06.06.1920, Maćkowa Ruda, gm. Krasnopol, pow. Suwałki; s. Antoniego i Rozalii z domu Czarnecka
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Golubie gm. Sokółki pow. Olecko. Rolnik (10 ha), żonaty od stycznia 1951 ze Stanisławą Wasilewską, ojciec jednego dziecka (1,5 miesiąca w chwili aresztowania), 3 klasy szkoły powszechnej. W 1940 wywieziony na przymusowe roboty rolne w okolice Gołdapi, gdzie przebywał do zajęcia tych terenów przez Sowietów. Powrócił do domu i pracował w gospodarstwie ojca. W styczniu 1946 wyjechał do Golubia, gdzie pomagał prowadzić gospodarstwo Franciszkowi Dźwilewskiemu. W listopadzie 1946 otrzymał własne gospodarstwo. Od marca do sierpnia 1951 trzykrotnie udzielił pomocy partyzantom z patrolu Jana Sadowskiego dając im całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie. Sprzedał im także ok. 5 kg tytoniu. Zatrzymany i aresztowany 26.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Olecku (Sr 210/52) skazany 26.05.1952 na 7 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku i Potulicach oraz OPW w Piechocinie. Na mocy amnestii 23.05.1953 wyrok obniżono do 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo 03.09.1954. Po wyjściu z więzienia pracował w PGR Straduny. Zmarł w 1964 w wieku 44 lat na gruźlicę, której nabawił się w więzieniu.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.