Antoni Kliś

Pseudonim
Myszka
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.07.1929, Mościce pow. Tarnów, s. Stanisława i Anieli z d. Macheta
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W listopadzie 1943 aresztowany za niestawienie się do robót frontowych, umieszczony w obozie przejściowym w Tarnowie. W sierpniu 1945 wyjechał z Tarnowa na Ziemie Zachodnie, zamieszkał w Brzegu n. Odrą. Zastępca kierownika propagandy i zastępca dowódcy komórki Okręgu Tarnopol AK-WiN w Brzegu. Aresztowany 06.09.1946 w Brzegu, skazany 09.01.1947 przez WSR Wrocław na 7 lat więzienia. Następnie skazany przez SO w Brzegu na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. Przed ogłoszeniem wyroku zbiegł z budynku sądu, ukrywał się w Szczecinie i Warszawie. Aresztowany 28.07.1948, WSR Wrocław skazał go 31.05.1949 na wyrok łączny 4 lat i 6 miesięcy więzienia. Zwolniony 07.04.1952 ze Strzelec Opolskich.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.