Bronisław Kawka

Pseudonim
Andrzej, Baczyński, Bednarski, Janusz, Puccini
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
19.10.1914, Nabróż k. Hrubieszowa, s. Antoniego i Franciszki
Data i miejsce śmierci
03.12.1987, Pszczyna
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przedwojenny oficer, walczył we wrześniu 1939 w szeregach macierzystego 21 puł. Walczył pod Mokrą, dowodząc odcinkiem, który zniszczył sześć niemieckich czołgów, przedstawiony do odznaczenia Virtuti Militari. Trafił do niewoli sowieckiej, skąd zbiegł. Od grudnia 1939 w konspiracji. W okresie od czerwca do listopada 1943 oficer łączności w Komendzie Okręgu Lwów AK, następnie oficer taktyczny w Komendzie Inspektoratu Bóbrka. Opracowywał plany obrony przed UPA. Uczestnik akcji “Burza”, dowódca oddziału. Od października 1944 oficer operacyjny Oddziału III Komendy Okręgu Lwów “NIE”. We wrześniu 1945 wyjechał do Polski, zamieszkał w Krakowie. Szef komórki operacyjnej i adiutant komendanta Okręgu Lwów AK-WiN. Ukończył studia weterenaryjne we Wrocławiu. Aresztowany 23/24.07.1948 w Koźlu, skazany 07.12.1948 przez WSR Wrocław na 6 lat więzienia, obniżone do 5 lat. Zwolniony 26.08.1953. Rozpracowywany przez SB. Profesor i kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Lubumbashi w Zairze.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.