Kazimierz Hoffman

Pseudonim
Czech
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17.02.1918, Pleszew (pow. Jarocin), s. Wacława i Marii
Data i miejsce śmierci
02.04.1957, Kraków
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Przebieg służby

Uczestnik wraz członkami ruchu oporu tajnych kompletów w domach Franciszka Tuczyńskiego, Marii Radomskiej, Franciszka Kosińskiego. Członek ZWZ-AK Obwód Pleszew w okresie od dnia 08.08.1943 do dnia zajęcia Pleszewa przez Armię Czerwoną. W 1944 wraz z Feliksem Anderszem “Lechem I” udało im się wymknąć z rąk Niemców, którzy przeprowadzili masowe aresztowania wśród młodzieży zaangażowanej w AK. W głębokiej konspiracji jako członek Kierownictwa Dywersji brał udział z bronią w ręku w najważniejszych akcjach sabotażowych i dywersyjnych w regionie m.in.: przyjęciu zrzutu broni z samolotu alianckiego w nocy 14/15.09.1943 w okolicy Turska i przewozie tej broni do melin w Pleszewie, szkoleniu nową bronią, wysadzeniu toru kolejowego na linii Ostów-Jarocin-Poznań w czasie ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945, w walkach o oswobodzenie Pleszewa. W 1945 członek WSGO “Warta” obwód Jarocin w Pleszewie. Ujawnił się w PUBP Jarocin. W 1952 ożenił się z Wandą Zdziebkowską, córką Jana Zdziebkowskiego, prezesa i współwłaściciela międzywojennej Pleszewskiej Fabryki Wozów i Powozów Drążewski, Kaczmarek, Zdziebkowski. Przeprowadził się wraz z żoną Wandą i jej jedyną siostrą Teresą Zdziebkowską do Krakowa. Zginął tragicznie w pracy na terenie Huty Lenina w Krakowie w dniu 02.04.1957. Nie miał dzieci. Spoczywa wraz z żoną Wandą (zm. 2003) na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Tomasz Krzyżanowski

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.